La Torre de Set

Les Xarxes

Escolta'ns


Cada dimarts de 20:30 a 22:00
a Ona la Torre 107.00

De la má de

Badó Canyelles

Amb la colaboració de

Aleix Nuñez

Marta Recasens

Trini Huguet

Amb el suport de:


  


 

NOIS DE LA TORRE